Oproep tot kandidaten Nationaal Voorzitter FGGA

Brussel, 24 november 2022

Op vrijdag 10 februari 2023 zal de groep FGGA tijdens een buitengewone algemene vergadering overgaan tot de verkiezing van een nieuwe Nationaal Voorzitter.

Ingevolge art. 14 §3 van het RIO van de groep FGGA, dienen de kandidaten aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Zijn enkel door de algemene vergadering en bij geheime stemming verkiesbaar, de leden van de groep die voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) Gedurende minimum vijf jaar ononderbroken lid zijn en in orde zijn met de betaling van hun bijdrage;

b) Gedurende de laatste drie jaar voorafgaand aan de algemene vergadering ononderbroken gezeteld hebben in de hoedanigheid van effectief lid van het nationaal vast bureau van de groep en/of in de hoedanigheid van effectief lid in één van de vaste bureaus van het federaal comité, comité Hulpverleningszones, gewestelijk~ of gemeenschapscomité en/of in de hoedanigheid van effectief lid van de VSOA-delegatie in een onderhandelingscomité van de groep en/of in de hoedanigheid van voltijds afgevaardigde aangeduid door het VSOA, in het dagelijks bestuur van een sociale dienst ressorterend onder één van de onderhandelingscomités van de groep

c) In dienstactiviteit zijn of als dusdanig worden beschouwd.

Ingevolge art. 14 §1 van het RIO van de groep FGGA, wordt de Nationaal Voorzitter verkozen door de statutaire algemene vergadering van de groep. Het mandaat vangt aan op de dag van zijn/haar verkiezing en beloopt zes jaar.

Ingevolge art. 14 §2 van het RIO van de groep FGGA, worden de kandidaturen voor de functie van Nationaal Voorzitter gericht tot de Algemeen Secretaris van het VSOA, mevr. Bea Foubert, Boudewijnlaan 20-21 te 1000 Brussel en moeten deze ingediend worden via een aangetekend schrijven, uiterlijk vrijdag 23 december 2022.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten