Opstart van de "Alarmbelprocedure"

Verklaring van het VSOA op de Nationale Paritaire Commissie van 18 oktober 2021

(18/10/21) - Laat ons bij wijze van uitzondering toe om even kritisch te zijn over de communicatie van de NMBS naar haar personeel.

Het spreekt vanzelf dat de NMBS zich ter zake heel onhandig heeft getoond op het niveau van de aankondiging in verband met de achterstallige compensatie- en rustdagen.

Immers, aan het personeel de betaling van de achterstallige compensatie- en rustdagen verplicht opleggen kan enkel wrevel bij het personeel oproepen. Reeds bij de aankondiging van de maatregel liet het personeel zijn ongenoegen kennen. VSOA-Spoor kan dat begrijpen.

Het personeel voelt zich eens te meer minacht door zijn hiërarchie.

Ter herinnering: een onaanvaardbaar protocol van sociaal akkoord en budgettair neutraal! Maar van waar en met welk magisch trucje kan Mevrouw de CEO 16 miljoen euro uithalen?

VSOA-Spoor stelt zich echter vragen over de timing van die communicatie! Sinds de door de FOD gestuurde “ingebrekestelling tot regularisatie en aanmaning” zijn 3 maanden verlopen.

3 maanden vooraleer de representatieve vakorganisaties op de Sturingscomité van 06 oktober ingelicht worden!

Waarom zo een termijn? Ware het niet nuttig geweest dat de VO’s vroeger werden ingelicht om dit netelig dossier te ontmijnen?

Je zult niet kunnen ontkennen dat het stijgend tekort aan personeel meermaals door het VSOA-Spoor werd opgeworpen. Onze waarschuwingen dat het personeel op zijn tandvlees stond.
Het zou dan ook absurd zijn ons te doen geloven dat geen enkele maatregel had kunnen genomen worden om die achterstand op te vangen vooraleer dergelijk initiatief wordt genomen.

Daarom eisen we vandaag binnen deze NCP dat de NMBS een duidelijk standpunt inneemt in verband met onze eisen betreffende dit dossier.

Namelijk:

  • Een maximum dagen aan het betrokken personeel toekennen met verlenging van de termijn tot het einde van het jaar 2022.
  • Voor degenen die kiezen voor de terugbetaling, die terugbetaling aan 150% toekennen.
  • Snel de aanwerving van nieuwe medewerkers organiseren.

Zo niet, maar ook indien de aangebrachte antwoorden ons niet bevallen, zal VSOA-Spoor niet aarzelen om alle nodige middelen te gebruiken om voldoening te krijgen.”

Tijdens de NPC 296 van 17 mei 2021 was het VSOA reeds verwonderd over de manier waarop het personeel beschouwd werd: “Is dit de manier waarop u het spoorwegpersoneel wenst te bedanken voor het werk dat werd geleverd tijdens deze sanitaire crisis?”. Ons aanvoelen is niet veranderd als we naar het dossier over de achterstallige compensatie- en rustverlofdagen kijken

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten